Bloemfontein – Die debat oor die gebruik van dagga vir die behandeling van ‘n me…

Bloemfontein – Die debat oor die gebruik van dagga vir die behandeling van ‘n mediese toestand, is nie net beperk tot Suid-Afrika nie. Dit, volgens kliniese farmakoloog en dosent aan die Universiteit van die Vrystaat, Paulina van Zyl.

Sy was gisteraand die hoofspreker tydens die jaarlikse algemene vergadering van die Aurora Alkohol- en Dwelmsentrum in Bloemfontein.

Volgens Van Zyl is daar talle lande en tans ook sowat 20 Amerikaanse state waar die gebruik van dagga vir medisinale doeleindes wettig is.

IVP-parlementslid, Mario Ambrosini, het onlangs ‘n pleidooi gerig vir die bevordering van die gebruik van dagga in sekere omstandighede asook vir navorsing omtrent die onderwerp. Ambrosini is self ‘n kanker-lyer.

Proudly brought to you by google translate and a correction or two….

Bloemfontein – The debate over the use of marijuana for treatment of a medical condition, is not limited to South Africa. This, according to clinical pharmacologist and lecturer at the University of the Free State, Paulina van Zyl.

Last night he was the keynote speaker at the annual general meeting of the Aurora Alcohol and Drug Centre.

Van Zyl, there are numerous countries and currently there is about 20 U.S. states where the use of marijuana for medicinal purposes is legal.

IFP MP Mario Ambrosini, recently pleaded for the promotion of the use of marijuana in certain circumstances and for research on the topic. Ambrosini is a cancer sufferer.

Url:
OFM | Dagga se medisinale waarde: Farmakoloog
www.ofm.co.za
Christopher Motabogi Bloemfontein – Die debat oor die gebruik van dagga vir die behandeling van ‘n mediese toestand, is nie net beperk tot Suid-Afrika nie…. …read more    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *